×

S.S.S


Bifacial PV modülü içerisinde kullanılan malzemelerin dizilimi nasıldır?
1. Çerçeve
2. Ön cam
3. EVA/POE
4. Solar hücre
5. Şeffaf Backsheet
6. Yapıştırıcı
7. Terminal bağlantı kutusu
8. Panel etiketi
9. Montaj noktaları
10. Topraklama noktası
11. Barkod
Her Modül tipine karşılık gelen yerleşim, ilgili ürün kılavuzlarında ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Akıma göre sınıflandırma etiketi ne anlama geliyor?
Modüller, ekli etiketlerde bulunan bilgilerle anma akımına göre sınıflandırılır.
Bu saha da kurulum esnasında eş değer büyüklükte panellerin aynı dizi içerisinde kullanılmasına imkan tanır ki böylelikle azami üretim sağalanabilir.

Yeni ve eski belgeler arasındaki CLASS A/B/C/2 farklarını nelerdir?
Uygulama/koruma sınıflarının tanımlayıcıları şunlardır: Koruma Sınıfı: Sınıf Ⅱ (yeni) = Uygulama Sınıfı: Sınıf A (eski). Bu tür tanımlayıcıların değiştirilmesinin nedeni, sektördeki sertifikasyon standardının değişmesidir.

LHM akım seviyelerinin karışık kullanımına izin veriliyor mu?
Aynı güçte LHM akım seviyelerinin karışık kullanımına, GES için potansiyel bir sorun olmadan izin verilir. Bununla birlikte, H akım seviyesi L akım seviyesine seri olarak bağlandığında, yaklaşık %1'lik bir enerji verimi kaybı beklenir.

Mevcut sınıflandırmanın yanı sıra L, M ve H ne anlama geliyor?
LMH, L'nin düşük akım seviyesini, M'nin orta akım seviyesini ve H'nin yüksek akım seviyesini temsil ettiği mevcut sınıflandırmayı temsil eder.

Gölgelemenin enerji verimi üzerindeki etkisi nedir?
Modüllerin üzerindeki gölgelemenin etkisiyle sıcak noktaların (Hot-Spot) oluşup oluşmayacağı kesin olmamakla beraber, gölgelemenin enerji verimi üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz bir etkisi olacağı açıktır.

Açık devre voltajının normal aralığı nedir?
Modüllerin açık devre gerilimleri STC koşulları altında (1.000 W/m2 güneş ışınımı ve 25°C sıcaklıkta) ölçülürler. Kurulum sahasında ölçülen açık devre gerilimleri ise panel etiketinde belirtilen gerilimden farklı olabilir. Bunun nedeni Güneş ışınımı, sıcaklık ve ölçüm aletlerin hassasiyeti gibi etkenlerdir. Normal şartlar altında, açık devre voltajı için sıcaklık katsayısı yaklaşık -0,3(-)-0,35%/℃'dir; bu nedenle ölçülen sonuçlardaki sapma, gerçek sıcaklık ile ölçüm sırasındaki 25°C arasındaki farkla ilişkilidir. Ayrıca, güneş ışınımının neden olduğu açık devre gerilimindeki sapma %10 içinde olmalıdır. Özetle, yerinde test için açık devre voltajı ile panel etiketinde belirtilen gerçek değer arasındaki fark, gerçek ölçüm koşullarına göre hesaplanmalı ve %15'i geçmemelidir.

Backsheet için Floropolimer gerçekten gerekli mi?
Koruyucu tabakadaki Floropolimer filmin dış kalınlığı, bugün 20 mikronun altına inmiştir. Floropolimerin iç tabaka da kullanımı tamamen ortadan kalkmış ve yerini Floropolimer olmayan bir film veya kaplama almıştır. Florun hala mevcut olduğu izlenimini yaratması gereken "f-katmanı" olarak bilinen katman bile pratikte artık Floropolimer içermemektedir. Bu yüzden, Floropolimer gerekli değildir.

PET ve Poliolefin katmanı arasındaki fark nedir?
Geleneksel Backsheet ürünlerinde bir PET çekirdek kullanır. PET, malzeme yapısı olarak polardır ve neme ve UV bozulmasına karşı duyarlıdır. Bu nedenle PET'in ekstra bir dış katman ile korunması gerekir. Arka yüzde, hava ile temas eden kısımda, Modifiye edilmiş Poliolefinler kullanılmaktadır. Poliolefin polar olmayan elektrik yalıtımına sahiptir olup son derece düşük su buharı iletim hızına sahiptir. Neme ve UV bozunumuna karşı dirençlidirler ve iklim şartlarından ötürü Backsheetin yapısının bozulmasını engeller.

Solar Backsheet’de nem buharı iletim oranı nedir?
Solar  Backsheet; nemin PV modüle girmesini önlemede çok önemli bir rol oynar. Backsheet’in nem buharı iletim oranı ( Moisture Vapor Transmission Rate - MVTR) ne kadar düşükse, PV modülün performansı ve dayanıklılığı o kadar yüksek olur.

KURUMSAL
PV Modül
İLETİŞİM
Günlük haberlere ulaşmak için e-posta adresini girin lütfen Gönder