×

Rekabet

 

SORUNLAR

 • 1.

  Kırılganlık: PET bazlı Backsheet ürünlerinde en temel yetersizlik, hava tarafı tabakasının çok yüksek nem buharı iletim hızına bağlı olarak gevrekleşme ve çatlamasıdır; Flouropolimer yapılı katman, genellikle, düşük hava direncine ve nihayetinde uzun vadede zayıf bir verimliliğe yol açmaktadır.

 • 2.

  De-laminasyon: PET bazlı Backsheet ürünleri, içinde kullanılan yapıştırıcı nedeniyle sonunda laminasyondan ayrılma belirtileri sergiler. Bu sonuç, güneş panelinin düşük üretkenliği / verimliliği ve bazen de modülün arızalanması ile sonuçlanır. Florin-Bazlı geri dönüşümsüz ürün.

 • 3.

  PET bazlı Backsheet ürünleri ayrıca son derece düşük asetik asit iletim hızları (AATR) nedeniyle entegre bileşenlerin aşınmasına neden olur. Bu faktör aynı zamanda modülün ömrünün kısaltılmasından da sorumludur.

 • 4.

  Fotovoltaik endüstrisinin bir bütün olarak bir diğer büyük sorunu, çevre için duyarlı ve ekolojik bir bilince sahip olmayan sürdürülemez üretim süreçlerinin işleyişidir.

ÇÖZÜMLER

 • 1.

  Shingi Urjanın geliştirdiği Backsheet ürünü, ihmal edilebilir oranda <1 gm / m2 / gün nem buharı iletim hızına (MVTR) sahiptir. Bu, Potansiyel İndüklenen Bozunma (PID) riskini azaltmaya yardımcı olur.

 • 2.

  Shingi Urja’nın Backsheet, son derece yüksek AATR’ya sahip olup paneldeki asetik asidin modülden uzaklaşmasını temin eder ve güneş panelinin bara (Busbar) gibi önemli bileşenlerini olası korozyon riskinden korur.

 • 3.

  Shingi Urja Backsheet üretim sürecinin tamamı, üretiminden panel ömrünü tamamlayıncaya kadar sürdürülebilirdir ve bu da onu % 100 geri dönüştürülebilir bir ürün haline getirmektedir.

 • 4.

  Singi Urja Backsheet, üretiminin her aşamasında doğaya saygılı, ekolojik bilince sahip sürdürülebilir bir üretim metodu takip etmektedir.

 

İLETİŞİM
Günlük haberlere ulaşmak için e-posta adresini girin lütfen Gönder